Pravila nagradne igre “Popravi me izazov”

UVODNE ODREDBE

Članak 1.

I. Priređivač nagradne igre „Popravi me izazov“ (u daljnjem tekstu: "Nagradna igra") je Rox d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Slavonska avenija 100, 10 040 Zagreb-Dubrava, broj telefona +385 (01) 2040 900, OIB: 20534431136 (u daljnjem tekstu: „Priređivač“). Nagradna igra priređuje se u cilju promidžbe i unapređenja prodaje proizvoda WD-40.

Od sudionika ne zahtijeva posebna uplata za sudjelovanje u Nagradnoj igri.

POBJEDNICI

Članak 2.

II. Pobjednici Nagradne igre odabiru se kroz tri izvlačenja, sukladno ovim Pravilima Nagradne igre. Dobitnici ne mogu dobiti novčani iznos u vrijednosti nagrade odnosno ne mogu zamijeniti nagradu za novčani iznos posredstvom Priređivača. Pobjednici moraju preuzeti nagradu u roku od 12 mjeseci od datuma zatvaranja Nagradne igre.

NAGRADE I VRIJEDNOST NAGRADNOG FONDA 

Članak 3.

III. Priređivač ovime navodi u nastavku popis svih nagrada koje su predmet Nagradne igre:

1.500,00 EUR na potrošačkoj kartici
Apple Watch Series 9 GPS 41mm, u vrijednosti 470 EUR

Samsung Galaxy Watch 6 Classic 47 mm, u vrijednosti 370 EUR

Set alata + WD-40 set; 2 komada, pojedinačne vrijednosti 100 EUR, ukupna vrijednost 200 EUR

Ukupna vrijednost nagradnog fonda iznosi 2.540 EUR (slovima: dvije tisuće petsto četrdeset eura i nula centi).

HRVATSKI CRVENI KRIŽ

Članak 4.

IV. Priređivač se obvezuje uplatiti 5% ukupne vrijednosti nagradnog fonda u korist Hrvatskog Crvenog križa.

IZVLAČENJE DOBITNIKA

Članak 5.

V. Dobitnike nagrada odabire povjerenstvo sastavljeno od troje članova: Sara Stubić Carrera, Luka Parac i Marijana Mišković.

Dinamika izvlačenja pobjednika i nagrada odvijat će se kao u nastavku:

1) Prvo izvlačenje dobitnika izvršit će se na dan 09.04.2024. godine, i to za prijave kandidata koje su predane u vremenskom periodu od dana 19.03.2024. godine do dana 07.04.2024. godine. U prvom izvlačenju odabire se dvoje pobjednika, te svaki pobjednik osvaja jednu nagradu.

Nagrade koje će se podijeliti u prvom izvlačenju su sljedeće:

Set alata + WD-40 set

Samsung Galaxy Watch 6 Classic 47 mm

 2) Drugo izvlačenje dobitnika izvršit će se na dan 30.04.2024. godine, i to za prijave kandidata koje su predane u vremenskom periodu od dana 08.04.2024.  godine do dana 28.04.2024. godine. U drugom izvlačenju odabire se dvoje pobjednika, te svaki pobjednik osvaja jednu nagradu.

Nagrade koje će se podijeliti u drugom izvlačenju su sljedeće:

Set alata + WD-40 set

Apple Watch Series 9 GPS 41mm

 3) Treće izvlačenje dobitnika izvršit će se na dan 21.05.2024. godine, i to za prijave kandidata koje su predane u vremenskom periodu od dana 29.04.2024.  godine do dana 17.05.2024. godine.

 Nagrada koja će se podijeliti u trećem izvlačenju je sljedeća:

 1.500,00 EUR na potrošačkoj kartici

 POTROŠAČKA KARTICA

 Članak 6.

VI. Potrošačka kartica je nagrada iz trećeg izvlačenja Nagradne igre, a koja se izdaje isključivo na ime i prezime dobitnika.

 Za izdavanje nagradne kartice dobitnik mora biti punoljetna osoba i imati dodijeljen OIB.

 Osvojeni nagradni iznos uplaćen na karticu je ukupan iznos/limit koji dobitnik može potrošiti korištenjem kartice.

 Sukladno Zakonu o nagradnim igrama, po nagradnoj kartici nije omogućeno podizati gotovinu na bankomatima i ostalim isplatnim mjestima.

 Na karticu nije omogućeno provoditi dodatne uplate.

 Kartica se izdaje na rok od 1 godine, bez mogućnosti produženja roka korištenja kartice.

Nagradna kartica se može koristiti na svim prodajnim mjestima koja nose oznaku prihvata Mastercard.

Dobitnik sam odabire poslovnicu Zagrebačke banke u kojoj želi preuzeti nagradnu karticu.

Nakon zaprimljenih podataka o dobitniku, bankar će kontaktirati dobitnika vezano uz izdavanje kartice i obradu podataka.

Od trenutka zaprimanja podataka o dobitnicima, potrebno je 10 do 15 dana da Banka obradi podatke i izradi karticu na ime dobitnika.

Dobitnik u poslovnici Banke potpisuje Izjavu o preuzimanju kartice.

Banka će Priređivaču nagradne igre dostaviti potpisanu Izjavu od strane dobitnika kao dokaz o izdavanju karticu na koju je uplaćen nagradni iznos.

U skladu s GDPR pravilima, Priređivač nagradne igre definira razmjenu podataka o dobitnicima s Bankom u svrhu izdavanja nagradne kartice i uplatu nagradnog iznosa na karticu.

UVJETI I ODREDBE

 Članak 7.

VII. Uvjeti i odredbe u nastavku sadrže uvjete pod kojima možete sudjelovati u Nagradnoj igri. Uključivanje u Nagradnu igru predstavlja prihvaćanje ovih uvjeta.

Pravo sudjelovanja u Nagradnoj igri imaju sve fizičke osobe s prebivalištem ili prijavljenim boravištem u Republici Hrvatskoj koje su u periodu trajanja Nagradne igre ispunile uvjete za sudjelovanje. U Nagradnoj igri ne mogu sudjelovati zaposlenici Priređivača, kao ni uži članovi njihovih obitelji. Pod pojmom uža obitelj smatraju se roditelji, braća i sestre, supružnici, djeca, posvojena djeca i unuci kao i svi članovi zajedničkog kućanstva.

Kako bi mogao sudjelovati u Nagradnoj igri, kupac mora posjetiti https://wd40.hr/  i unijeti podatke za kontakt kako bi bio prijavljen u našu bazu podataka.

Usto, osoba koja želi sudjelovati u Nagradnoj igri treba učitati svoj video uradak ili fotografiju koji pokazuje primjenu proizvoda WD-40 (mora se vidjeti limenka WD-40, iz bilo koje linije, multi-use, Specialist ili Bike). Učitavanjem svog video uratka ili fotografije, osoba koja želi sudjelovati u Nagradnoj igri pristaje da Priređivač može isti koristiti na svojim društvenim mrežama i web stranici.

Sudionici iz prethodnog kruga će sudjelovati I u narednim izvlačenjima, a mogu sudjelovati i s više video uradaka ili fotografija. 

Ova Nagradna igra ni na koji način ne sponzorira, odobrava, upravlja niti je povezana s Facebookom, Instagramom ili Twitterom. Sudionici Nagradne igre pružaju informacije Priređivaču, a ne Facebooku, Instagramu ili Twitteru.

Nagradna igra provodi se u razdoblju od 19. ožujka 2024. u 00:00 sati do 17. svibnja 2024. godine u 23:59 sati.

Prijave zaprimljene nakon završetka Nagradne igre (iz bilo kojeg razloga) bit će nevažeće. Nisu dozvoljeni unosi od agenata, trećih strana, sindicirani unosi ili oni izvršeni metodama kao što su računalne makro naredbe, skripte ili upotrebe automatiziranih uređaja i ne dozvoljavaju se skupni unosi.

Priređivač zadržava pravo u bilo kojem trenutku, prema svom apsolutnom nahođenju: (a) provjeriti podobnost bilo kojeg sudionika (uključujući njihovu dob i mjesto stanovanja); (b) diskvalificirati bilo kojeg sudionika za kojeg se utvrdi da zloupotrebljava ili podmićuje rad ove Nagradne igre ili sudjeluje pomoću prevara ili za koga Priređivač vjeruje da je postupio kršeći ove uvjete i odredbe; (c) diskvalificirati sudionike koji ne daju ispravne podatke za kontakt ili one koji se upišu na tuđe ime; (d) diskvalificirati bilo kojeg sudionika koji objavljuje prijavu ili komentar na računima promotora na Facebooku, Twitteru i/ili Instagramu što je, prema mišljenju promotora, neprimjereno, uvredljivo ili uznemirujuće za druge sudionike, obožavatelje priređivača ili izravno usmjerene na Priređivača ili suprotno važećem zakonu te da ukloni sve takve unose ili komentare.

Čim zahtjev za pobjednika nagradne igre bude potvrđen, Priređivač započinje postupak ispunjenja nagrade. Pobjednik će biti kontaktiran izravno kako bi se potvrdilo ispunjenje nagrade. Nagrada će biti uručena u roku od 30 radnih dana od valjanog prihvaćanja nagrade, odnosno od dana kad postane moguće organizirati takav put.

Priređivač neće biti odgovoran ako dobitnik nagrade ne može preuzeti nagradu iz razloga koji nije pod kontrolom Priređivača ili ako Priređivač ne može kontaktirati s dobitnikom nagrade, uključujući zbog njegovog pružanja netočnih ili nepotpunih podataka.

Dobitnik nagrade bit će kontaktiran putem e-maila i telefona. Ako se dobitnik nagrade ne može kontaktirati ili ne odgovori u roku od 28 dana od dana završetka nagradne igre, ako adresa e-pošte nije u funkciji ili ne postoji, pobjednik nije prihvatljiv, unos dobitnika je nevažeći ili diskvalificiran ili pobjednik inače nije poštivao ove uvjete i odredbe, tada takav potencijalni pobjednik gubi sva prava na bilo koju nagradu.

Osvojenu nagradu nije moguće zamijeniti za novčanu protuvrijednost, nije prenosiva, zamjenjiva i ne može se preprodati. Priređivač zadržava pravo zamijeniti nagradu alternativnom nagradom jednake ili veće vrijednosti.

Pročitajte naša pravila o privatnosti (dostupno ovdje: https://wd40.hr/pravila-o-privatnosti/) koja vam govore kako koristimo bilo koje osobne podatke koje prikupljamo o vama sudjelovanjem u ovoj Nagradnoj igri. Sudionici koji se prijave na tzv. „newsletter”, mogu se u svakom trenutku odjaviti s istog.

Dobitnik nagrade bit će javno objavljen putem originalne Facebook stranice WD-40 u Republici Hrvatskoj, nakon što je pobjednik obaviješten. Ime i zemlja pobjednika također će biti dostupni na zahtjev putem e-maila info@rox.hr.

Dobitnik će morati sudjelovati u promidžbi vezanoj za ovu Nagradnu igru i Priređivač zadržava pravo upotrijebiti ime i sliku pobjednika u te svrhe.

Priređivač neće biti odgovoran ni pod kojim okolnostima niti će biti odgovoran za bilo koju osobu koja ne može ući u Nagradnu igru iz bilo kojeg razloga, uključujući (bez ograničenja) kvarove na mreži, mrežne pogreške ili probleme s osobnim računalom.

Odgovorni ste za sve troškove internetske veze koje naplaćuje vaš davatelj internetskih usluga. Ako ne plaćate račun, molimo vas da dobijete dopuštenje od osobe koja to radi.

Ako Priređivač ne postupi u skladu s ovim uvjetima i odredbama, Priređivač je odgovoran za gubitak ili štetu koju pretrpite što je rezultat kršenja ovih uvjeta ili njegovog nemara, ali nije odgovoran za bilo kakav gubitak ili štetu koja nije predvidljiva. Gubitak ili šteta mogu se predvidjeti ako su bili očigledna posljedica kršenja Priređivača ili ako ste ih Vi i Priređivač uočili u trenutku kada ste ušli u ovu Nagradnu igru. Priređivač ne podrazumijeva jamstva u odnosu na nagrade.

Ako bilo koji sud ili nadležno tijelo utvrdi da je bilo koja odredba ovih uvjeta (ili dio bilo koje odredbe) nevažeća, nezakonita ili neprovediva, ta se odredba ili dio odredbe, u mjeri u kojoj je to potrebno, smatra brisanom, te ne utječe na valjanost i izvršivost ostalih odredbi ovih uvjeta.

Priređivač zadržava pravo povući Nagradnu igru, ako okolnosti izvan njegove kontrole to učine neizbježnim. Ako se Nagradna igra povuče, svi osobni podaci prikupljeni do tog trenutka bit će izbrisani.

Svaka odluka predlagatelja u vezi s ovim nagradnim natječajem je konačna. Za sve dodatne informacije kontaktirajte Priređivača e-poštom na: info@rox.hr.

Nagradna igra prihvaćena je od strane Središnjeg ureda Porezne uprave Ministarstva financija:

KLASA: UP/I-460-02/24-01/65

URBROJ: 513-07-21-01-24-2

 ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 8.

VIII. Na ova Pravila Nagradne igre primjenjuju se pozitivni propisi Republike Hrvatske. Svi eventualni sporovi između priređivača i sudionika nagradne igre, pokušat će se riješiti mirnim putem, a u suprotnom će biti nadležan Općinski sud u Zagrebu.

Kontaktirajte nas

Rox d.o.o., Slavonska avenija 100, 10040 Zagreb, Hrvatska

© 2024 WD-40 Company. Sva prava zadržana.

Prijava 👋

---------- Ili ----------

Zaboravljena lozinka?

Trebate račun? Regisistrirajte se se besplatno.

Zaboravljena lozinka?

Nema problema. Ispod unesite svoju email adresu pa ćemo Vam poslati poveznicu preko koje ćete postaviti novu lozinku.

Poništi

Napravi račun

Poništi